Bliv vores dedikerede tovholder på Kærvang døgntilbuddet ved Norddjurs kommune

Profilbillede
dato

Er du vores nye tydelige og fagligt stærke tovholder på vores døgntilbud Kærvang?

Ønsker du at være en del af et fagligt stærkt tovholder- hold, der sikrer de faglige indsatser hos os, så lad os høre fra dig.  

Her får du mulighed for i samarbejde med dine kolleger at planlægge, koordinere, udvikle, facilitere og være tovholder for kvalitet, planlægning og strukturer, der dur   

Som tovholder bliver du en del af tovholdergruppen, der sammen med afdelingsledelsen samler trådene og sikrer sammenhængskraften i vores organisation.  

Vi er et pædagogisk bo- og aktivitetssted for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse beliggende i udkanten af Ørsted.  

Borgerne på Kærvang er en alders- og funktionsmæssigt bredt sammensat gruppe p.t. 16 personer fordelt på 3 bo grupper, og de efterspørger meget forskellige faglige og personlige kompetencer.   

Dine opgaver  

Som tovholder på Kærvang får du bl.a. ansvar for:   

 • At sikre at indsats omkring den enkelte borger med fokus på både det pædagogfaglige og det sundhedsfaglige ud fra vores faglige fundament og etiske menneskesyn 
 • At udføre og understøtte kollegaer i dokumentationsarbejdet 
 • At følge op på arbejdsplanlægning i relation til afdelingens opgaver i samarbejde med arbejdsplanlægger og afdelingsleder 
 • At deltage i og facilitere dagligt overlap for at sikre den sammenhængende indsats ud fra indsatsplan herunder mål og delmålsarbejdet   
 • At understøtte det gode pårørende-/værgesamarbejde   
 • At understøtte den faglige retning 

Din arbejdstid vil hovedsagelig være i dagtimerne, hvor du vil være en fast del af morgenoptaget på afdelingen fra kl.7.00-9.00, inden de ovennævnte opgaver. Herudover skal du arbejde hver 3. weekend (hver 2. hvis ønskes). Du indgår i ”telefonvagtrul” for hele organisationen i din arbejdstid i din arbejdsweekenden.  

 Vi forventer af dig, at du:  
 • har erfaring med koordinering omkring pædagogisk og sundhedsfagligt personale på voksenhandicapområdet – meget gerne fra døgntilbyd på voksenhandicapområdet  
 • er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang til beboere, til medarbejdere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere og samtidig tydelig  
 • er velovervejet og reflekteret i forhold til egen praksis  
 • har en mental robusthed og kan bevare overblikket i en omskiftelig hverdag  
 • Har administrativ flair og er tydelig i din formidling både mundtligt og på skrift  
 • Du må meget gerne have kendskab til Nexus og mål/delmåls arbejde.  

 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist den 17 juni 2024.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved afdelingsleder

 Anne Dorthe Jakobsen på telefon 23 49 54 62 

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Sygehusvej, 27, 8950 Ørsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055530

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet