Nyheder fra Ørsted

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ørsted og omegn

Job tilbydes:
Organist ved kirkerne i Rougsø Nord
En stilling som organist ved Holbæk-Udby-Voer-Estruplund Kirker i Holbæk-Udby-Voer-Estruplund Sogne er ledig pr. 01.12. 2021 Stillingen er på 15 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spille ved Kirkelige tjenester i vore 4 kirker incl. begravelser/bisættelser, dåb og vielser. I nødvendigt omfang spille ved sognemøder, koncerter, gudstjenester på plejehjem og ved minikonfirmand – og konfirmandundervisning. etablere voksenkor, som kan medvirke ved kirkelige aktiviteter i vore sogne. Afløse i andre kirker i nødvendigt omfang og indgå i gensidig vikarordning med andre organister i Vestre Pastorat efter aftale med menighedsrådene.   Indbyggertallet i de 4 sogne tæller 931 personer. Der er 7 ansatte i sognene. Sognene er kendetegnet ved: Naturskønne områder, højt aktivitetsniveau med faste traditioner med hensyn til aktiviteter i og omkring kirken. Vi forventer, at du indgår i et positivt samarbejde med menighedsråd, præsterne og de ansatte, og at du er initiativ - og iderig med hensyn til nye tiltag. Stillingen kan opnormeres til 20/uge ved etablering af voksenkor. Såfremt man har brug for relevant efteruddannelse, vil menighedsrådet være behjælpelig hermed. Ansættelse sker ved Rougsø Nord Menighedsråd beliggende i Norddjurs provsti. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.   OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Pension efter gældende overenskomst. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.     Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til  Formand for menighedsrådet Karin Skouboe. tlf. 27470036 og kontaktperson Elisabeth Boje tlf. 40503720 eller på Mail til 8260@km.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8260fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28.10.21 Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 44 og 45.
Holbæk Kirke
Indrykket 14. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk