Nyheder fra Ørsted

6 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ørsted og omegn

Job tilbydes:
Rengøringsassistent
Børneby Nord er en sammenlagt enhed bestående af dagplejere, daginstitutioner, skoler og SFOer i Vivild, Ørsted og Allingåbro.Vi søger en rengøringsassistent 15 timer ugentligt til vores afdeling i Ørsted med tiltrædelse hurtigst muligt. Timerne er fordelt på ugens fem hverdage.Vi forventer, at du:har erfaring med rengøring – gerne i en institutionhar en god omgangstone i forhold til de børn, forældre og ansatte, du vil møde i din hverdaghar ansvarsfølelse i forhold til dit arbejdekan arbejde selvstændigt og struktureret.har godt humørkan læse og forstå danskkan arbejde i tidsrummet kl. 5 – 19er fleksibel med hensyn til opgaverer villig til at tage ekstra timer, når andre er fraværende, da rengøringsteamet dækker hinanden i tilfælde af fravær.Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:Daglig rengøring af de områder, du vil få tildelt. Dette kan være i både skole, vuggestue, børnehave og SFO.Tæt samarbejde med børnebyens øvrige rengøringspersonale og teknisk servicelederI samarbejde med alt personale i Børnebyen at danne de bedste muligheder for børnenes faglige og sociale udvikling.I Børneby Nord kan vi tilbyde:at du bliver sat grundigt ind i dine arbejdsområderet tæt samarbejde med børnebyens øvrige rengøringsassistenter og tekniske personaleen flok glade børn, hvor din indsats som rengøringsassistent gør en forskelen arbejdsplads, hvor der er plads til humorLyder dette som et job for dig, vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig. Ansøgningsfrist er den 2. februar 2023.Samtaler afholdes den 6. februar 2023.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teknisk serviceleder ved Søren Friedrich på tlf.: 89 59 43 34 Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 24. januar på JobNet
Job tilbydes:
Socialpsykiatrisk medarbejder til højt specialiseret indsats ved botilbud Tangkær - Bomiljø SP B, Region Midtjylland søges
Vil du være med til at styrke et tværfagligt team med dine sociale eller sundhedsfaglige kompetencer? Trives du med teamarbejde, som vægter den faglige kvalitet og prioriterer tid og ro til fordybelse til hver enkelt borger? Kunne du samtidigt tænke dig løbende kompetenceudvikling inden for det socialpsykiatriske område? Så er det måske dig, vi står og mangler.Hos Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO), søger vi lige nu en samarbejdsstærk socialpsykiatrisk medarbejder ved botilbud Tangkær SP B, som har lyst til at være en del af et dedikeret tværfagligt team, hvor borgerens livskvalitet er i centrum. Vi ønsker at inddrage borgeren i den daglige rehabiliterende indsats og de langsigtede mål for opholdet. Vi søger en ny kollega der:Har en social eller sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. sygeplejerske, social og sundhedsassistent, pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut.Gerne har erfaring indenfor socialpsykiatrien.Kan udfolde sine kompetencer i et tværfagligt team.Har engagement og lysten til personlig og faglig udvikling på et højt specialiseret område.Ser mulighed i hver beboers livsproces og kan se gennem diagnoser og prioriterer det hele menneske.Med gode samarbejdsevner, som kan støtte op om det særligt gode teamarbejde.Har gode kommunikative evner og en anerkendende tilgang til borgerne.Ansvarsområder:Støtte til beboerne i egen bolig samt i fælles arealerneDokumentation af støttenArbejde med vum handleplanerUdarbejdelse af lokale handleplanerMedicin udlevering og dokumentation af denneKontakt til samarbejdspartnerePlejeopgaverVi tilbyder:En arbejdsplads i udvikling, med stort fokus på faglig- og personlig udvikling, arbejdsglæde og trivsel.En meningsfuld hverdag på en arbejdsplads med tid til fordybelse i den enkelte borger.Et helt særligt kollegial samarbejde med dygtige kollegaer og med sparring på tværs af fagligheder.Kompetenceudvikling og opkvalificering inden for flere metoder og tilgange som bruges i hverdagen på bostedet - herunder kan bl.a. nævnes NAU/AFFI.Supervision med ekstern supervisor.Om Tangkær - SP BTangkær - SP er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne med komplekse og svære psykiske lidelser. Tangkær SP´s beboere har betydelig nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet, og kan ikke bo i egen bolig. Disse udfordringer er ofte kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som f.eks. afhængighed/ misbrug af rusmidler, udfordrende adfærd, somatiske sygdomme eller retslig foranstaltning.Tangkær SP er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVO´s kerneopgave handler om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Ansøgning og ansættelseStillingen er på 37 timer ugentligt. Der skal påregnes at arbejde hver 3. weekend samt skiftende arbejdstider. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 16. februar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8 og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ved spørgsmål til stillingen kontaktes Martin Pedersen på tlf.: 29250123.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 25. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk