Borgermøde om muligt biogasanlæg på Djursland samler 100 deltagere til konstruktiv dialog

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Et velbesøgt borgermøde i Ørum Aktiv Center samlede cirka 100 borgere, hvor formålet var at informere om en mulig kommende proces for et biogasanlæg på Djursland.

Borgermødet blev afholdt i samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, som stod værter for arrangementet. Deltagerne fik mulighed for at blive opdateret om biogasteknologi og energiproduktion fra biogas samt processen frem mod en eventuel beslutning om etablering af et biogasanlæg.

Biogas Danmark informerede de fremmødte om biogas og biogasanlæg, mens ingeniørvirksomheden NIRAS præsenterede de forskellige faser i processen, der skal munde ud i en beslutning om biogasanlægget.

Tre udviklere - Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy - har vist interesse i projektet. Det første dialogmøde mellem udviklerne og kommunerne er planlagt til den 27. juni 2024.

Borgmesteren i Norddjurs, Kasper Bjerregaard, var glad for det store fremmøde og den konstruktive dialog, der fandt sted. Borgmesteren i Syddjurs, Michael Stegger Jensen, fremhævede de gode drøftelser og foreslog desuden en studietur til et eksisterende biogasanlæg.

Efter sommerferien vil der blive arrangeret en studietur til et nuværende biogasanlæg, hvor interesserede borgere fra både Syddjurs og Norddjurs kan deltage. Yderligere information om tilmelding vil blive offentliggjort senere.

For at understøtte de forestående politiske beslutninger, vil en teknisk rapport blive udarbejdet. Rapporten forventes færdig i oktober 2024 og vil indeholde detaljerede analyser om projektet.

Afslutningsvis vil byrådet i Syddjurs og kommunalbestyrelsen i Norddjurs sidst i 2024 beslutte, om de ønsker at fortsætte samarbejdet om biogasanlægget. For yderligere information kan interesserede borgere besøge norddjurs.dk/biogas.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jun/velbesoegt-borgermoede-i-oerum-om-biogas

Kilde: Norddjurs Kommune